Enter your keyword

Саниране на жилищен блок

Саниране на жилищен блок

Саниране на жилищен вход (част от блок).

Клиентt
гр. Сливен
Категории
Строително - ремонтни дейности, Топлоизолации

Външна топлоизолация на жилищен блок (част от блок) с алпийски способ (алпинистка дейност), услуга извършена по желание на жителите на конкретния вход. Материалите и резултатите от дейността също са съгласувани с клиентите.

Call Now Button